Správa nájomných bytov, rodinných domov a iných nehnuteľností

Postaráme sa o prenájom Vašich nehnuteľností v Nitre a nitrianskom regióne.

 

V rámci služby „Štandard“ zabezpečíme základné služby a nájdeme vhodného nájomníka pre Vašu nehnuteľnosť.

            Služba „Štandard“ zahŕňa:

 • vyhotovenie fotografií nehnuteľnosti a vytvorenie inzerátu,
 • zaradenie inzerátu do ponuky realitnej kancelárie,
 • vyhľadanie vhodného nájomníka,
 • obhliadky so záujemcami o nájom nehnuteľnosti,
 • vypracovanie nájomnej zmluvy,
 • protokolárne odovzdanie predmetu nájmu nájomníkom.

      Odmena za službu „Štandard“ je 1x mesačné nájomné.

 

V rozšírenej variante „Exklusive“ sa okrem základných služieb a vyhľadania vhodného nájomníka postaráme o komplexnú správu prenajímanej nehnuteľnosti počas celej doby prenájmu.     

        Služba „Exklusive“ zahŕňa:

 • vyhotovenie fotografií nehnuteľnosti a vytvorenie inzerátu,                     
 • zaradenie inzerátu do ponuky realitnej kancelárie,               
 • vyhľadanie vhodného nájomníka,                                         
 • obhliadky bez prítomnosti majiteľa nehnuteľnosti,               
 • vypracovanie nájomnej zmluvy,                                           
 • protokolárne odovzdanie predmetu nájmu nájomníkom,      
 • následná komunikácia s nájomníkmi,                                    
 • evidovanie platieb,
 • evidovanie depozitov,                                                           
 • evidovanie platieb za energie,                                              
 • riešenie prípadných porúch v prenajímanej nehnuteľnosti,
 • riešenie neplatenia nájomného,                                                                
 • riešenie ukončenia nájmu,                                                   
 • opätovné vyhľadanie nájomníka,                                          
 • zastupovanie majiteľa na stretnutiach vlastníkov bytov,
 • poradenstvo k daňovému priznaniu.

Odmena za službu „Exklusive“ je 12 % z mesačnej platby. Výhodou je, že poplatok za túto službu platíte iba v čase, keď je Vaša nehnuteľnosť prenajatá a zarába.

Rozsah poskytovaných služieb je možné dohodnúť individuálne.

Spoločne nájdeme optimálne riešenie.

Kontaktujte nás ešte dnes a dohodnite si termín bezplatnej konzultácie alebo vložte svoju ponuku prostredníctvom formulára.

 

 Peter Komora

obchodný riaditeľ

0905 851 933

   peter.komora-ZVNC-maxfinreal.sk